Suzuki Gitaarschool Nederland is een opleiding waar ouders en hun kinderen op deskundige en adequate wijze worden begeleid bij het leren musiceren op de gitaar.

Belangrijk hierbij zijn:
-creativiteit
-plezier en uitdaging
-ondersteunen van de eigen ontwikkeling
-begeleiden van het individuele leerproces
 
 
     
 

Voor wie?
Suzuki-muziekonderwijs richt zich op
het zeer jonge kind in de leeftijd van 3
tot 5 jaar. Specifiek voor het Suzuki-
onderwijs is de rol van (in ieder geval één van) de ouders. Deelname staat open voor iedereen maar van ouders wordt wel verwacht dat zij gemotiveerd zijn te participeren in het onderwijs. Dit houdt ondermeer in dat zij zich de eerste beginselen op het instrument eigen leren maken en vervolgens heel consequent hun kind begeleiden bij het (leren) gitaarspelen.